İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Tarım Ekonomisi ve Arıcılık

Arıcılık, bitkisel üretime katkısı, kısa sürede gelir getirmesi, küçük bir sermaye ile yapılabilmesi ve arazi varlığına bağlı olmaması gibi özellikleriyle tarımsal faaliyetler ve tarım ekonomisi içinde ayrıcalıklı bir yere sahiptir.

Arıcılıkta işletme maliyetlerinin düşük olması, tarım ekonomisi ve faaliyetlerine katkı sağlamakla birlikte, diğer üretim dallarına kıyasla daha az iş gücü kullanılması, ürünlerin kolayca saklanabilmesi ve değer fiyatla satılabilmesi sebebi ile arıcılık, gelişmekte olan ülkelerdeki kırsal nüfusa iş, gelir ve sağlıklı beslenme olanağı sağlamaktadır (Günbey, 2007; Kızılaslan ve Kızılaslan. 2007).

Arıcılık  tarihi insanlık tarihi kadar eski olup, eski zamanlarda arılar kendileri için güvenilir buldukları ağaç ve kaya kovuklarını kullanarak bal yapmaktaydı. İnsanlarda bu ağaç ve kaya kovuklarında oluşan bal ile kendi ihtiyaçlarını karşılamaktaydılar.

Günümüzde ise teknolojik gelişmelerin hızla ilerlemesi, yeni üretim tekniklerini ortaya çıkarmıştır. Eski zamanlarda sadece belirli alanlarda elde edilen bal üretimi, günümüzde yeni teknik ve geliştirmeler ile kazanç sağlayan bir meslek haline gelmiştir.

Arıcılıkta bal üretiminin yanında polen, propolis, bal mumu, arı zehiri ve arı sütü gibi birçok zengin içeriğe sahip ürün edilmesi de, yeni pazarların oluşmasına olanak sağlamıştır. Her bir ürün yüksek besin içerikli gıda üretiminden, alternatif tıbbi uygulamalara kadar bir çok alanda kullanılmaktadır.  

Arıcılıkta kullanılmayan tarım alanlarının üretim alanı olarak kullanımı, üretim bilgilerinin temelinin kısa zamanda ve kolaylıkla öğrenilmesi ve en önemlisi de az sermaye ile işe başlanılabilmesi arıcılığın potansiyeli yüksek tarımsal ekonomik bir faaliyet olduğunu gözler önüne sermektedir.

Tarım Ekonomisi

Verilen desteklerin %75’i Avrupa Birliği formlarında, %25’i Türkiye Cumhuriyeti tarafından karşılanmaktadır. Özellikle verilen bu destekler karşılıksız desteklerle olmakla birlikte, mükellefiyeti ve takibi olan desteklerdir. Koşullara uygun bir şekilde yatırım yapıldığı zaman, bu hibelerden karşılıksız olarak yararlanılabilir. Bunlar kredi değil, tamamıyla hibedir. Ancak 5 yıl takibi olan ve sizin projenize sunmuş olduğunuz koşulları yerine getirmeniz gerekliliği noktasında da mükellef olduğunuz desteklerdir. 5 yıl boyunca bu desteklerin takibi yapılmaktadır.

Verilen destekler, tarımsal yatırımlarda uygun kriterleri sağlamak için ve nitelikli yatırımları hayata geçirmek için verilen desteklerdir. Dolayısıyla bu destekler, yapılacak işlerde ivme kazanılması amacıyla, yatırım masrafları minimize edilmesi için verilen desteklerdir. Çeşitli tedbirlere verilen desteklerde oranlar birbirinden farklı olmakla beraber, yatırımcının yükümlülüğünde olan kısımlarda yer almaktadır. Yani “tamamını acaba desteklerle yapabilir miyim” gibi bir düşünce içerisine girmek, büyük bir hata olur. Yani 0 sermaye ile asla bir yatırımı Avrupa Birliği hibeleriyle yapamazsınız. Özellikle sizin yapacağınız yatırımla alakalı olarak %30 – %40 gibi bir sermayeye sahip olmanız gerekir.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu‘nun tarımsal faaliyetler ve tarımsal yatırımlar konusunda oldukça geniş yelpazede destek verdiğini vurgulamak gerekir. Özellikle 3 tedbir başlığı altında toplayacak olursak bunlardan ilki, hayvancılık ile ilgili olan yatırımlardır. Yani et ve süt üreten işletmelere yönelik yatırımlara destek verilmektedir. Et üreten işletmeler, büyükbaş ve küçükbaş destekler olduğu gibi, kanatlı olarak da yine desteklenen ana başlıklar altında sıralanabilir. Süt üreten işletmelerde yine büyükbaş ve küçükbaş olmak üzere bu kapsam dahilinde tutulabilir.

Her yatırımcıya %60 hibenin üzerinde, yaşanılan coğrafi konum ve yatırımcının ya da tüzel kişilikte 40 yaş altında olması durumlarda %70’lere kadar çıkabilmektedir. Artı olarak işletmede katı atık yönetimi yapıldığı takdirde %80’lere varan hibeyi almak söz konusudur.

Türkiye Cumhuriyeti’nin de bu tür projelere büyük katkıları olmasıyla birlikte, yapmış olduğunuz yatırımlar KDV’den muaf, aynı zamanda %80’e kadar da hibe desteğini almış olan yatırımlardır. 

İlk yorum yapan siz olun

Bir Cevap Yazın